Elektrorevize a revize hromosvodů

Pristroj-Eurotest-AT-Metrel-1638-1082Provádíme jak revize výchozí při prvním uvedení elektrických zařízení do provozu, tak revize periodické u elektrických zařízení již provozovaných.

Revize elektrických silnoproudých sítí provádíme v souladu s normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 ed.2. Do působnosti této normy spadají elektrická zařízení, jež jsou pevně instalována v budovách. Jedná se především o rozvaděče, rozvodnice, zásuvkové, světelné, motorové a ostatní napájecí okruhy pro celý sortiment instalovaných technologií.

Smyslem prováděných revizí je podat klientovi komplexní obraz fyzického a morálního stavu jeho el. zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku.

Cílem našich revizí je ochrana klienta před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru, vyplývajících z neznalosti platných právních a technických předpisů.